Jogi információk

Az oldalra való belépéssel Ön kijelenti, hogy megértette és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, melyek a weboldalra és az összes azon található tartalomra érvényesek.

Az FxPro UK Ltd ügyfeleivel kapcsolatban a Vállalat fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. Az Ön felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásait rendszeresen nyomon kövesse. Az oldal folyamatos használatával Ön elfogadja az esetleges változtatásokat.

A weboldal tulajdonjoga

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a Vállalat. A weblap tartalmának vagy bármely elemének letöltése vagy lemásolása tilos. Bármilyen adat, amelyet feltölt a weboldalra, a Vállalat tulajdonába kerül, azt bármilyen törvényes célból felhasználhatja a Vállalat, és nyilvánosságra hozhatja azokat, amennyiben azt a Vállalat indokoltnak látja, vagy a Vállalat működésére befolyással levő hatóság írja azt elő. A Vállalat minden márkanevére, szerzői jogára és a weboldal teljes tartalmára fenntartja a tulajdonjogát, és jogait törvényi erővel megvédi.

Hozzáférés

A weboldalt, illetve az azon található információkat, eszközöket illetve egyéb tartalmakat nem jogosult terjeszteni az a magánszemély vagy jogi személy, akinek/amelynek lakóhelye/székhelye olyan országban található, amelynek jogrendje tiltja az említett tartalomhoz való hozzáférést, annak terjesztését, publikálását, vagy az említett tevékenységekhez a Vállalatnak licenccel vagy engedéllyel kell rendelkeznie.

Jótállási és korlátozott felelősségi nyilatkozat

A weboldalon található információkért a Vállalat nem vállal felelősséget. A Vállalat nem garantálja a weboldalon megjelent adatok pontosságát. Sem nyíltan, sem hallgatólagosan nem járul hozzá azok bármilyen nemű felhasználásához, így nem garantálja a megadott információk értékét és egységét. A vállalat nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, mely abból adódik, hogy harmadik fél is hozzáfért az Önnek itt átadott információkhoz. Annak ellenére, hogy a weboldalon található információkat véleményünk szerint megbízható forrásokra alapozzuk, a Vállalat nem tudja garantálni azok pontosságát, érvényességét, teljességét és aktualitását. Sem a Vállalat, sem annak partnerei, igazgatói, vezető és egyéb munkatársai, sem a Vállalattal kapcsolatban álló forgalmazók nem vonhatók felelősségre semmilyen veszteségért, amit Ön esetlegesen elszenvedhet a weboldal hibája, működésének megszakadása miatt. A weboldal készítése közben elkövetett esetleges mulasztásokért, a rendszer használatának vagy elérésének hibái miatt sem a Vállalat, sem a Vállalat által szoftverfejlesztéssel vagy szolgáltatással megbízott harmadik fél nem vonható felelősségre.

A Vállalat semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az oldal használatából vagy a használatának hiányából adódó véletlen, különleges vagy büntetőjogi következményekért és károkért, abban az esetben sem, ha a Vállalatot értesítették a káresemény vagy bűncselekmény bekövetkezésének esetleges lehetőségéről, legyen szó szerződéses, kártérítési (beleértve a gondatlanságot is) és egyéb kötelezettségeket is.

A weboldalon található összes információ kizárólag tájékoztató jellegű, ezért az semmilyen formában nem tekinthető ajánlatnak vagy kérelemnek olyan személy számára, aki olyan állam polgára, melynek jogrendje szerint az információ nem minősül ajánlatnak vagy kérelemnek. A weboldalon található információk ezenkívül nem tekinthetők vételi, eladási vagy egyéb befektetési tanácsadásnak sem. Erősen ajánljuk, hogy befektetés előtt forduljon független befektetési, pénzügyi, adózási vagy jogi tanácsadóhoz, mielőtt befektetését végrehajtaná. A weboldal tartalma nem tekinthető a Vállalat, annak partnerei, vezetői, vagy munkavállalói befektetési tanácsának.

A pénzügyi instrumentumok természetéből adódóan nem minden pénzügyi instrumentum alkalmas a befektetésre, csak akkor, ha Ön:

  • jártas a befektetések területén,
  • képes elviselni a befektetésekkel járó gazdasági kockázatot,
  • megértette a kockázatokat,
  • úgy gondolja, hogy az adott instrumentum megfelel az Ön befektetési és pénzügyi céljainak, valamint
  • nincs szüksége pótlólagos likviditás bevonásához a befektetéshez

Ha Ön nem professzionális befektető, javasoljuk, hogy a befektetésre szánt összegnek csak egy részét fektesse ugyanabba a pénzügyi instrumentumba.

Javasoljuk továbbá minden befektetőnek, hogy kérjék ki egy professzionális befektetési tanácsadó véleményét, mielőtt pénzügyi instrumentumokba fektetnének be.

Társoldalak

A weboldalon külső weboldalakra mutató hivatkozások is megtalálhatóak. A Vállalat nem vizsgálta át a külső partneroldalak tartalmát, ezért nem vállal felelősséget a külső weboldalakon található információk pontosságáért és megbízhatóságáért. Azzal, hogy egy külső weboldal hivatkozását megjelenítjük a weboldalunkon, nem teszünk ajánlást az ott megjelenített termékekre vagy szolgáltatásokra.

Biztonság

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben e-mail útján kommunikál a vállalatunkkal, az interneten küldött e-mailek biztonsága nem garantált. Ha titkosítás nélkül küld bizalmas vagy magánjellegű adatokat e-mailben, Ön kockázatot vállal, és nem garantálhatjuk, hogy adataihoz más nem fér hozzá. Mivel az internetes adatforgalom nem 100%-osan biztonságos, más is hozzáférhet a személyes adataihoz.

Adatvédelem

Minden Ön által megadott személyes jellegű információt bizalmasan kezelünk, azokhoz kizárólag a Vállalat és annak üzleti partnerei férhetnek hozzá, és az adatokat harmadik félnek nem adják ki, kivéve, ha erre törvényi kötelezi a Vállalatot. A weboldal nyomkövető rendszerei szintén gyűjthet adatokat arról, hogy rendszerünkön belül milyen oldalakat látogat, honnan éri el az oldalt, milyen gyakran látogatja azt, stb. Az így szerzett információkat kizárólag weboldalunk fejlesztésére és az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, és minden információt megosztunk Önnel, melyről úgy gondoljuk, hogy hasznos lehet az Ön számára.

Alkalmazott jogrend és törvénykezés

Az FxPro UK Ltd minden ügyfele elfogadja, hogy azáltal, hogy belép a weboldalra, az Egyesült Királyság, Anglia és Wales törvényei érvényesek rá nézve is, valamint az itt leírt feltételek, amennyiben azok nem állnak összeütközésben az említett jogrenddel. Ha az itt leírt feltételek bármelyike összeütközésben állna a törvényi előírásokkal, az Általános Szerződési Feltételek további pontjai továbbra is érvényben vannak, és az érvénytelen pont vagy feltétel helyett azt a pontot kell alkalmazni, amely legközelebb áll ahhoz betűjében és szellemében. Jelen Szerződés nem helyettesít és nem is ír felül egyetlen olyan szerződést sem, mely Ön és a Vállalat között született.

Üdvözöljük az FxPro élő Chaten Miben segíthetek Önnek?